ŽURNALISTŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ KONKURSO

„AGROMEDIJA 2014“

NUOSTATAI

Kūrybinių darbų konkursas AGROMEDIJA skirtas žurnalistams, nušviečiantiems žemės ūkio ir kaimo gyvenimo aktualijas. Konkurso tikslas – skatinti agrožurnalistikos potencialo plėtrą: išaiškinti geriausius žurnalistų autorinius darbus, įvertinti žurnalistų profesinius pasiekimus, skatinti inovatyvius kūrybinius sprendimus ir aktyvumą nušviečiant žemės ūkio ir kaimo tematiką.

DALYVAVIMO SĄLYGOS

Konkurse gali dalyvauti regioninių (rajonų) ir nacionalinių visuomenės informavimo priemonių (spaudos, radijo, televizijos, interneto) žurnalistai (kūrybinės grupės), kurių darbai atitinka konkurso tematiką ir sąlygas.

Konkursui priimami darbai, paskelbti nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2014 m. lapkričio 1 d. Konkurse negali dalyvauti žurnalistai, pripažinti pažeidusiais profesinę etiką. Tas pats asmuo gali dalyvauti keliose kategorijose, tačiau su skirtingais darbais.

Vertinimo komisijos nariai negali dalyvauti konkurse.
 
DARBŲ PATEIKIMO SĄLYGOS

Darbus gali teikti redakcijos, žurnalistų organizacijos ir patys žurnalistai iki 2014 m. lapkričio 15 d.

Darbai pateikiami skaitmeniniu formatu el paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. . Spaudoje ir internete skelbti darbai turi būti pateikti word (tekstas) ir pdf (publikuoto darbo kopija) formatu. Garso ar vaizdo darbai pateikiami avi arba mpeg formatu (vieno dokumento dydis neturi viršyti 2 MB). Darbo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 20 min. (konkursui gali būti pateiktas sutrumpintas darbo variantas). Garso ir vaizdo darbų persiuntimui rekomenduojama naudotis wetransfer.com programa.

Darbai, pateikti ne skaitmenine versija arba kitais nei nurodyta formatais, konkurse nedalyvauja.

Kartu su darbu privaloma pateikti lydraštį.

Vienas autorius (kūrybinė grupė) vienai kategorijai gali pateikti ne daugiau kaip 2 darbus.

KAS BŪTINA NURODYTI PATEIKIANT DARBUS

Kiekvienas teikiantysis laisvos formos lydraštyje privalo nurodyti šiuos duomenis: konkurso dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, redakciją, mob. telefono numerį, el. pašto adresą, kategoriją (nominaciją), kuriai teikiamas darbas. Jei darbą pateikia ne pats autorius, o redakcija ar žurnalistų organizacija – tai greta autoriaus duomenų papildomai nurodomas ir teikėjo pavadinimas, mob. telefono numeris, el. pašto adresas, vadovo vardas, pavardė.

VERTINIMAS

Kūrybinių darbų vertinimui ir laureatų išaiškinimui sudaroma 5 asmenų komisija. Į komisiją po 1 atstovą deleguoja Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos žurnalistų sąjunga, Regioninės žiniasklaidos ir žemės ūkio žurnalistų klubas, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija. Komisijos pirmininkas renkamas pirmame komisijos posėdyje iš žurnalistų profesionalų.

Vertinimui pirmiausia atrenkami tie darbai, kurie atitinka pateikimo sąlygas ir formaliuosius kriterijus (darbų skaičius, lydimieji dokumentai). Komisijos sprendimu, sąlygų neatitinkantys darbai gali būti iš viso nevertinami.

VERTINIMO KRITERIJAI

Darbai turi atspindėti žemės ūkio veiklos įvairovę ir ekonominius aspektus, žemės ūkio subjektų vystymąsi, pasiekimus, įvairių šakų problemas, žemės ūkio įmonių ir ūkininkų reikšmę kaimo, rajono, šalies gyvenime, jų dalyvavimą sprendžiant socialines, kultūros ir kt. problemas, kaimo gyvybingumo užtikrinimą.

Darbai vertinami pagal šiuos kriterijus: aktualumą, profesionalumą, reikšmingumą, temos sudėtingumą ir jos atskleidimą, situacijos tipiškumą, formos parinkimą, kalbos taisyklingumą, išsamumą, turiningumą, originalumą, vaizdingumą, atitikimą žanro reikalavimams, gilumą ir išmanymą.

Komisijos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

LAUREATŲ IŠAIŠKINIMAS

Komisija gali atrinkti po tris nugalėtojus kiekvienoje iš šių nominacijų:

„Geriausias metų radijo žurnalisto darbas“

„Geriausias metų televizijos žurnalisto darbas“

„Geriausias metų spaudos žurnalisto darbas“

„Geriausias metų naujųjų medijų žurnalisto darbas“.

Komisija gali skirti apdovanojimus kategorijoje „Naujiena 2014“; „Radijo reportažas 2014“, „TV reportažas 2014“ „Novatoriška idėja (ar sprendimas) 2014“ ir kt.

Specialus rėmėjų prizas yra skirtas jauniausiam konkurso dalyviui.

Komisijai nusprendus, laureatai neprivalo būti išrenkami kiekvienoje apdovanojimų kategorijoje.

Komisijos sprendimu gali būti skirti papildomi paskatinimo apdovanojimai, prizai.
Komisijai nusprendus, visi pateikti darbai varžosi dėl pagrindinės konkurso nominacijos – AGROMEDIJOS ŽVAIGŽDĖS.

Komisijos posėdžių darbą organizuoja Komisijos pirmininkas. Komisijos vertinimo protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas, ir visi jos nariai.

Komisijos sprendimas yra galutinis.

APDOVANOJIMAI

Konkurso laureatai apdovanojami diplomais, piniginiais prizais, rėmėjų dovanomis. Pagrindinė konkurso nominacija („Agromedijos žvaigždė“) yra garbės nominacija, už ją piniginis prizas neskiriamas.

Konkurso laureatai apdovanojami iškilmingame renginyje, kuris organizuojamas 2015 metų pradžioje.

Apdovanojimų pristatymas visuomenei ir žiniasklaidai paskelbiamas oficialiu pranešimu.

Organizatoriai pasilieka teisę keisti nuostatus.

Dainius Radzevičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos ir Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininkas

Jeronimas Kraujelis, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas

Jonas Talmantas, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas

Viktoras Trofimišinas, LŽS Regioninės žiniasklaidos ir žemės ūkio žurnalistų klubo pirmininkas

© VŠĮ MEDIA FORUMAS
2007-2016

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.